PHÒNG NGỪA SỐT XUẤT HUYẾT

30 Tháng Bảy, 2022

4 CHỦNG SỐT XUẤT HUYẾT VÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Virus sốt xuất huyết bao gồm 4 chủng dengue: Den1, Den2, Den3 và Den4. Chúng xâm nhập và tấn công cơ thể người bằng cách lây […]
Mua hàng